معاونت اجرایی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
معاونت اجرایی

نام :      کمال                         نام خانوادگی :      باقرزاده هوشمندی     تاریخ تولد:1356 محل تولد : ارومیه

سوابق تحصیلی:

 

1- کارشناسی حسابداری – پیام نور ارومیه

 

2- کارشناسی ارشد حسابداری – علو م وتحقیقات 

سوابق تدریس:

1-مدرس دانشگاههای نیمه حضوری ارومیه, کار خرمدره ,آزاد تاکستان ,آزاد سلماس وارومیه وپیام نور ارومیه .مهاباد از

سال 83در فواصل مختلف  (دروس حسابداری صنعتی .حسابرسی. مالی .مالیاتی .کاربرد کامپیوترو.. )

2- تدریس درجهاد دانشگاهی علامه طباطبائی  تهران و دوره های آزاد دانشگاه علامه از سال 82تا86 (دروس

حسابداری صنعتی . مالی .مالیاتی .کاربرد کامپیوتر )

3- تدریس درموسسه آموزشی  مدرسان شریف دورهای کاردانی به کارشناسی تمامی شعب تهران وکرج از سال

82تا 86 (صنعتی شرکتها حسابرسی )

سوابق تالیف :

1- تهیه وتالیف کتاب حسابرسی برای مدرسان شریف  (کنکور کاردانی به کارشناسی )

2- مشارکت در تالیف کتاب تستهای حسابداری برای دوره های کاردانی به کارشناسی)مدرسان شریف)

3- تهیه وتالیف جزوه اصول حسابداری یک برای دوره های فراگیر پیام نور

4- تهیه وتالیف جزوه حسابداری صنعتی یک ودو کنکوری برای دانشجویان کاردانی به کارشناسی

5 - پایان نامه ارشد موضوع  ارزیابی تاثیر مدیریت هزینه بر توسعه فرآیند تولید(با تأکید برهزینه یابی برمبنای هدف) 

6-تالیف کتاب اصول حسابداری 1وتلخیص کتاب حسابداری میانه 2واصول حسابداری 3(در دست تهیه )

7-تالیف کتاب بایگان برای رشته امور اداری وهمچنیین رشته های فنی و حرفه ای

8-تالیف کتاب مسئول دفتر  برای رشته امور اداری وهمچنیین رشته های فنی و حرفه ای

9-تالیف کتاب سرپرست دبیرخانه برای رشته امور اداری وهمچنیین رشته های فنی و حرفه ای

سوابق پژوهش وتحقیق:

مقلات وهمایشها

   ردیف

عنوان مقاله

نام مجله یا کنفرانس

نوع مقاله (کنفرانس/ مجله ISI / مجله غیر ISI)

نام نویسندگان مقاله

سال نشر

1

"Relationship between Information Systems Capabilities and Stock Exchange Corporation's Performance: Resource Based View"

Article Submission to American Journal of Scientific Research

American Journal of Scientific Research is indexed in ISI Web of Science Thomson Reuters Master Journal List

 

 

Kamal Bagherzade Hushmandi,Davood Khosroanjom,Masoud Ahmadzade,Mohsen mollaei

2012

2

Evaluating Data Security by Fuzzy Analytic Hierarchy Process: Comparison between Database Management Systems 

Article Submission to American Journal of Scientific Research

American Journal of Scientific Research is indexed in ISI Web of Science Thomson Reuters Master Journal List

Davood Khosroanjom, Masoud Ahmadzade Reza Kiani Mavi and Kamal Bagherzade Hushmandi

January, 2012

3

 

 

 

 Evaluating the Relationship between Earnings Forecast Error with Abnormal Returns and Systematic Risk in Tehran Stock Exchange

 

 

 Available online

www.bmdynamics.com

ISSN: 2047-7031

 

 

 

 

 

 Business Management Dynamics

 

 

 

 

 Nima Tamjidi1, Touraj Bahrami hajiabad2, Mohammad Naghizadeh Aydenlu3 and Kamal Bagherzadeh Hushmandi4

 

بهمن 1390

4

 

 Evaluating the Relationship between Both Economic Value Added and Refined Economic Value Added with Earnings per Share

ISSN: 2047 - 0398

Available online at http://www.businessjournalz.org/bmr

 

 

Business and Management Review Vol. 2(10) pp.

 

Kamal Bagher zadeh Hushmandi

Department of Accounting-Payam noor University-Tehran-Iran-Po-box 19395-3697

E

 

 

 December, 2012

 

 

5

 

 

 Earnings predictability and its components volatility

EuroJournals Publishing, Inc. 2012

 

International Research Journal of Finance and Economics

ISSN 1450-2887 Issue 86 (2012)

 

 

 

Vali Khodadadi

Kamal Bagher zadeh Hushmandi

 

 

 

 

2012

6

The impact ofInformation and Communication Technology (ICT) onvillagers’ satisfaction with the quality of life

International Journal of Scientific Management and Development

ISSN: 2345-3974

 

 Website:www.IJSMD.com, www.IJSM.com

Emamverdi Mohsen, Mohsenzadeh Hanieh, Bagherzadehushmandi kamal

2014

7

تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر سیستم مدیریت کیفیت با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی

 

مایش بین المللی مدیریت  -شیراز

مایش بین المللی مدیریت  -شیراز

کمال باقرزاده هوشمندی1،  احد درست قول2، عباس بایرامی*،3،

آذر 1392

8

بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروند سازمانی روسای دانشگاه های  پیام نور استان آذربایجان غربی

مایش بین المللی مدیریت  -شیراز

مایش بین المللی مدیریت  -شیراز

کمال باقر زاده هوشمندی[1]، عیسی عباسی

آذر 1392

9

 

بازاریابی خدمات در صنعت گردشگری

همایش ملی گردشگری اقتصاد وبازار یابی-دانشگاه ازادزابل

همایش ملی گردشگری اقتصاد وبازار یابی-دانشگاه ازادزابل

یوسف صوفی وکمال باقرزاده هوشمندی

بهمن 1390

10

 

کار آفرینی ونقش آن در توسعه ملی ومنطقه ای

مایش منطقه ای کارآفرینی ونقش آن در توسعه ملی ومنطقه ای

همایش منطقه ای کارآفرینی ونقش آن در توسعه ملی ومنطقه ای

یوسف صوفی وکمال باقرزاده هوشمندی

آذر 1390

11

 

 

بررسی تاثیرات آمیخته های بازاریابیp 4بر رضایت مشتریان

مایش منطقه ای ابزار های مدیریتی

 

 

همایش منطقه ای ابزار های مدیریتی

 

یوسف صوفی وکمال باقرزاده هوشمندی

 

 

اذر 1390

12

 

بررسی رابطه ویژگی های شغلی ومهارتهای ارتباطی کارکنان

سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری-کیش

کنفرانس بین المللی

مژگان صداقت پیشه کمال باقرزاده هوشمندی

1392

اسفند

13

 

 

 

 

ضرورت گذر ازسازمانهای یادگیرنده به سازمانهای یاد دهنده

اولین  کنفرانس بین المللی مدیریت نوآوری وتولید ملی

کنفرانس بین المللی

یوسف صوفی وکمال باقرزاده هوشمندی

1391مردادماه

 

 

 

 

سوابق اجرایی :

الف )بخش خصوصی

1- حسابدارو مشاور مالی ومدیر مالی در  شرکتخصوصی ارومیه از سال77 (از جمله  پخش مواد غذایی گلبرک بهاران ، کارخانه مواد غذائی کیک وکلوچه تالیا، مجتمع غذائی نوشاب نوش (غرب کولا)و....)

2- مدیر مالی شرکتهای TKTخاورمیانه وسیم وکابل سهند دامغان

3- همکاری نیمه وقت با موسسات حسابرسی (رهنمود گران کاردان –حسیباو..)

4- همکاری نیمه وقت با شرکت مشاورین مدیریت  سیتم جویان درزمینه طراحی سیستم های مالی ومشاوره

5- مدیرفروش ونصب وراه اندازی  سیستم های خاص(بهای تمام شده وبرنامه ریزی تولید وPMوبودجه )شرکت

همکاران سیستم (تارا سیستم) تهران

6-مدیر مالی شرکت فروش کالای ایرانیان (لیزینگ/زیر مجموعه ایران خودرو )

7-رییس حسابداری صنعتی شرکت ماسیس(صنایع غذایی سوسیس وکالباس)

8-مدیرمالی شرکت مهرام طعام-تهران

ب)بخش دولتی –دانشگاه

9-عضو علمی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

10-مسئول  کتابخانه دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد

11-مسئول حقوق ودستمزد استان آغربی

12-مسئول امور قرار دادهای استان آغربی

13- مسئول راه اندازی  دانشگاه پیام نور قوشچی

14-مسئول امور جاری دانشگاه پیام نور ارومیه

15-معاونت اجرایی دانشگاه پیام نور ارومیه

16-رییس دانشگاه پیام نور قوشچی

17-مدیرگروه رشته های حسابداری ،اقتصاد ،مدیریت دانشگاه پیام نور ارومیه –ادامه دارد

ج)عضویت درکمیته ها وشوراها

1-عضو کمیته بدوی انضباطی استان آغربی

2-عضو ستاد برگزاری مسابقات قهرمانی کشوری واردوهای انتخابی

3-عضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور استان آغربی

4-عضو شورای آموزشی دانشگاه پیام نور استان اغربی

5- عضو شورای نظارت وارزیابی استان آذربایجانغربی

دورهای آموزشی گذرانده شده وتوانمندی ها  :

1. گواهینامه شیوه های نوین تدریس

2. گواهینامه شیوه های طرح سئوال

3. گواهینامه روش های انجام تحقیق در علوم انسانی

4. گواهینامه امنیت ملی –ویژه مدیرا ن ومشاغل حساس

5. گواهینامه کارگاه آموزشی عاملین مالی وحسابداران وامنای اموال

6. گواهینامه بصیرت دینی –بیداری اسلامی

7. گواهینامه دوره راهبری سیستم های کامپیوتری ازسازمان  مدیریت صنعتی

8.      گواهینامه کارت مربیگری حسابداری از سازمان فنی وحرفه ای 

9.      گواهینامه دوره فنون تدریس از سازمان فنی وحرفه ای

10. گواهینامه تکنیک های  نوین تدریس(مقدماتی)

11. گواهینامه اخلاق حرفه ای

12.      گواهینامه سیستم حسابداری ، دارایی ثابت ، بهای تمام شده، بودجه شرکت همکاران سیستم

13.      آشنا باسیستم های مالی شرکتهای آرک ورافع واریش رایانه و...

14.  آشنایی به محیط ویندوزواکسل وزبان انگلیسی وترکی استانبولی وآذری

15.  آشنایی به قوانین مالیاتی واستانداردهای حسابداری GAAP و......

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما