كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
ساختار و تاریخچه دانشگاه

ساختار و تاریخچه دانشگاه

تاریخچه دانشگاه پیام نور
 
دانشگاه پیام نور براساس تقسیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1367 تأسیس گردید که قبلاً در قالب دانشگاه آزاد ایران و دانشگاه ابوریحان بیرونی دارای فعالیت بود. در این میان مراکز ارومیه، نقده و خوی از جمله قدیمی ترین مراکز دانشگاه پیام نور محسوب می گردند. که در قالب دانشگاه آزاد ایران دارای فعالیت آموزشی بودند.پس از تأسیس دانشگاه پیام نور ، مراکز و واحد آن در قالب مناطق 10 گانه تقسیم گردیدند که استانهای آذربایجان غربی ، شرقی ، اردبیل در قالب منطقه 2 پیام نور قرار گرفتند در اواخر سال 85 که مناطق ده گانه پیام نور منحل گردید، پیام نور استان آذربایجان غربی با محوریت مرکز ارومیه تأسیس گردید.
در زمان تأسیس، دانشگاه پیام نور استان، شامل مراکز ارومیه، خوی، نقده، میاندوآب، مهاباد، بوکان، ماکو( مشتمل بر7مرکز) و واحدهای سیه چشمه، شاهین دژ، تکاب، اشنویه، سردشت، پیرانشهر، قره ضیاءالدین (مشتمل بر7واحد) بود سپس درتداوم تلاشهای دولت مهرپرور برای توسعه دانشگاه پیام نور در سطح کشور، تعداد مراکز و واحدهای این دانشگاه در استان آذربایجان غربی با تأسیس واحدهای سلماس، تازه شهر، شوط، فیرورق درسال86، واحدهای چهاربرج، پلدشت و قوشچی درسال 89 و واحدهای ایواوغلی و کشاورز در سال 90 به تعداد 23 مرکز و واحد بالغ گردید. همچنین در سال 86 پیام نور واحد شاهین دژ به مرکز ارتقاء یافت و تعداد مراکز پیام نور استان به 8 مرکز رسید .قابل ذکر است تعداد کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی   511 نفر و تعداد دانشجویان درحال تحصیل55000 نفر می باشد.
بيشتر