كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
معرفی ریاست

ریاست دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه : دکتر حسین حسین زاده 

پست الکترونیکی: h_hoseinzadeh@pnu.ac.ir

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی شیمی محض از دانشگاه مازندران (1380-1376)

کارشناسی ارشد شیمی آلی از دانشگاه صنعتی شریف (1382-1380)

دکترای شیمی آلی از دانشگاه صنعتی شریف (1386-1382)

 

سوابق اجرایی:

سرپرست دانشگاه پیام نور میاندوآب از سال 1391 تا 1392

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی از سال 1389 تاکنون

عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی از سال 1391 تا 1392

فعالیتهای آموزشی- پژوهشی:

فارغ التحصیل ممتاز در مقطع دکترای دانشگاه صنعتی شریف

فارغ التحصیل ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف

نفر اول در آزمون دکترای شیمی آلی دانشگاه صنعتی شریف، سال 1382

استعداد درخشان و دانشجوی برگزیده دانشگاه صنعتی شریف در سال 1384

دانشجوی برگزیده دکترای پلیمر از سوی انجمن پلیمر ایران در سال 1384

پژوهشگر نمونه استان آذربایجان غربی در سالهای 1388 و 1389

عضو بنیاد ملی نخبگان از سال 1386 (فارع التحصیل رتبه اول)

چاپ 25 مقاله علمی-پژوهشی در مجلات معتبر بین­ المللی

ارائه 26 مقاله علمی-پژوهشی در کنفرانسهای ملی و بین­المللی

انجام 10 طرح پژوهشی

ترجمه کتاب شیمی فضایی (انتشارات دانشگاه پیام نور) در سال 1388

ثبت دو اختراع علمی

 

بيشتر