كوچك يا بزرگ كردن بخش :.تماس ها
شنبه 18 آذر 1396 شماره تلفن های بخش و قسمت های مختلف دانشگاه
نشاني:

تماس با دانشگاه

دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

دفترچه راهنمای تلفن های داخلی و مستقیم

دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

به تفکیک بخش ها

روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

 

نشانی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه : ارومیه خیابان 8 شهریور دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

کدپستی دانشگاه : 38831-57168 

33824510

تلفنخانه

33824511

تلفنخانه

33824512

تلفنخانه

33824516

تلفنخانه

33855102

تلفنخانه

33860912

تلفنخانه

33860913

تلفنخانه

 

برای تماس با قسمت های مختلف دانشگاه از طریق شماره مستقیم  تماس حاصل نمایید و درصورت نداشتن شماره مستقیم با گرفتن شماره تلفن های تلفنخانه و شماره داخلی تماس حاصل نمایید.

 

 

 

 

حوزه ریاست

دورنویس

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

33855100

33855100

266

ریاست دانشگاه

دکتر حسین حسین زاده

1

33855100

33860772

----

مدیر روابط عمومی

سجاد آقازاده

2

33865673

33865672

282

حراست مرکز

مرتضی بهروز لک

3

33855100

33855100

266

رئیس دفتر

سعید صدقی

4

 

معاونت اجرائی

 

دورنویس

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

33860917

324

معاون اجرائی دانشگاه

کمال باقرزاده

5

 

33860915

247

مسئول گزینش

صالح نوری

6

 

امور فرهنگی

دورنویس

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

33839995

281

مسئول امور فرهنگی

پریسا مجرد

7

 

 

283

کارشناس فرهنگی

حیدر بهنمون

8

 

 

283

انجمنها

 

9

 

امور مالی

دورنویس

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

33860914

218

مسئول امور مالی

علی پورعلی

10

 

 

218

کارشناس مالی

اسمعیل محمدی

11

 

 

218

امین اموال

مریم سرداری

12

 

 

232

مالی دانشجویی

ناهید طائر قدسی

13

 

 

امور اداری

دورنویس

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

33845633

113

کارشناس امور اداری

غلامرضا ملک جهان

14

 

 

113

کارپرداز

حمید محمدنژاد

15

 

 

113

انباردار

سیدمحمد سیدولیلو

16

 

 

615

مسئول دبیرخانه

پریناز علیزاده

17

 

 

257

آبدارخانه

فرزین سعیدی

18

 

امور دانشجویی

دورنویس

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

33837435

---

مسئول امور دانشجویی

یوسف کریم زاده

19

 

حفاظت فیزیکی (نگهبانی)

دورنویس

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

 

208 و 261

نگهبانی

افشین ولی نژاد

20

 

 

208 و 261

نگهبانی

رسول بقالیان

21

 

 

208 و 261

نگهبانی

جمال محبوب مناس

22

 

 

208 و 261

نگهبانی

حبیب محب زاده

23

 

معاونت آموزشی

دورنویس

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

33824514

248

معاون آموزشی

دکتر مهدی سودمند

24

 

آموزش

بعد از گرفتن شمارهای  تلفنخانه آموزش 33860916  داخلی209 الی 213 و . الی 22 را شماره گیری نمایید

شماره تلفنخانه آموزش 33860916

دورنویس

شماره مستقیم و تلفنخانه

شماره داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

33855104

33855104

202

رئیس آموزش

دکتر علی حمداله زاده

25

 

33860916

3

کاربر ارشد

توحید دسترنج

26

 

33860916

1 و 0

کارشناس رایانه آموزش

مریم پناه شاهی

27

 

33860916

5

کارشناس رشته

سارا شجاع

28

 

33860916

8

کارشناس رشته

مریم صمدی

29

 

33860916

8

کارشناس رشته

میثم جهانگیرزاده

30

 

33860916

7

کارشناس رشته

احد عظیمی یوالاری

31

 

33860916

4

کارشناس رشته

خانم قلی زاده

32

 

33860916

4

کارشناس رشته

بهناز مولایی

33

 

33860916

5

کارشناس رشته

سمیه پاشازاده

34

 

33860916

6

کارشناس رشته

پروانه جوان

35

 

33860916

9

کارشناس رشته

غلامرضا جمشیدزاده

36

 

33860916

9

کارشناس رشته

بهروز نژاد نجف

37

 

33860916

263

نظام وظیفه

فرهنگ نظریان

38

 

33860916

268

بایگانی آموزش

تقی پناهی

39

             

 

برنامه ریزی

دورنویس

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

33824400

---

مسئول برنامه ریزی

خانم عباسپور

40

 

33824400

---

کارشناس برنامه ریزی (فنی و مهندسی و علوم اجتماعی )

خانم برزکار

41

 

دانش آموختگان

دورنویس

شماره مستقیم

شماره داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

33837091

230

مسئول دانش آموختگان

مریم جودت

42

 

 

238

کارشناس دانش آموختگان

خدیجه رحیم پور

43

 

 

237

کارشناس دانش آموختگان

سمیرا عابدی

44

 

 

238

کارشناس دانش آموختگان

زهرا عطایی

45

 

 

605

کارشناس دانش آموختگان

سلیمان باری

46

 

 

238

کارشناس دانش آموختگان

سمیه فلاحتی

47

 

ستاد امتحانات

دورنویس

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

33859001

---

مسئول گروه آزمون

صابر کریم زاده

48

 

تحصیلات تکمیلی

دورنویس

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

33837051

275

مسئول تحصیلات تکمیلی

دکتر وحید هوشنگی

49

 

33837051

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی

آیدین میرزازاده

50

 

مسئول کلاسها

دورنویس

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

33837322

259

کارشناس کلاسها

قدرت ترقی

51

داخلی  - 610

اتاق اساتید

             

 

آزمایشگاهها

دورنویس

شماره مستقیم

شماره داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

33837559

262

مسئول آزمایشگاهها

رسول شیرپور

52

 

33837565

236

کارشناس آزمایشگاه فیزیک

منیره اجتنابی

53

 

33837590

---

کارشناس آزمایشگاه شیمی

زهرا یوسفی

54

 

 

260

کارشناس کارگاهها

خداداد پیری

55

 

مذیر فناوری و پژوهش

دورنویس

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

33860918

326

مدیر فناوری و پژوهش

 

56

 

کتابخانه

دورنویس

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

33860773

229

مسئول کتابخانه

فاطمه بدل زاده

57

 

33860773

 

مسئول بخش مرجع

محسن روشن

58

 

 

انفورماتیک

دورنویس

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

33837053

246

مسئول کامپیوتر

امیر اسدپور

59

 

تربیت بدنی

دورنویس

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

33837489

---

مسئول سالن ورزشی

ماندانا حیدری

60

 

سایر

دورنویس

شماره مستقیم

شماره داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

33824513

---

---

دفتر مشاوره

61

 

33831735

---

---

بسیج خواهران

62

 

33847744

252

---

بسیج برادران

63

 

---

264

---

بسیج اساتید

64

 

اعضاء هیات علمی

دورنویس

شماره مستقیم

شماره داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

33855101

---

عضو علمی

دکتر خلیل فائزی

65

 

33859005

239

عضو علمی

دکتر سجاد آیدنلو

66

 

33859005

239

مدیر گروه رشته ادبیات فارسی

دکتر خسرو قلی زاده

67

 

33865670

227

مدیر گروه رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

دکتر حسین پاشایی زاد

68

 

33860915

226

مدیر گروه رشته معارف اسلامی

میر احمد ثروتمند هاشمی

69

 

33859002

226

مدیر گروه رشته های حقوق – علوم سیاسی - الهیات

صالح نوری

70

 

33860774

223

مدیرگروه رشته های علوم تربیتی و روانشناسی

نوراله خلیل زاده

71

 

33839850

256

عضو علمی

ماندانا حیدری

72

 

33860918

292

مدیر پژوهش و کارآفرینی و مدیر گروه

دکتر بهاره عزیزی نژاد

73

 

33860918

292

مدیر گروه رشته مهندسی برق رشته

پریسا محمودی

74

 

33824515

234

مدیر گروه رشته ریاضی

نادر دسترنج

75

 

33869364

223

مدیرگروه رشته علوم کامپیوتر و IT

کمال محمدی اصل

76

 

33865671

253

مدیرگروه مجموعه فیزیک

دکتر مهدی سودمند

77

 

33869366

---

عضو علمی

دکتر امامعلی عاشری

78

 

33869366

---

مدیرگروه رشته حسابداری-مدیریت اقتصاد

کمال باقرزاده

79

 

33855101

250

عضو علمی

حسین رحیم پور

80

 

33855103

265

مدیرگروه رشته مجموعه کشاورزی

احد گل قاسم

81

 

3386447

 

عضو علمی

دکتر رضا قادری

82

 

33837618

265

عضو علمی

دکتر شهریار پاشایی

83

 

33837647

615

مدیر گروه رشته معماری - هنر

احد محمدپور

84

 

33837647

615

مدیرگروه رشته مهندسی شیمی ،نفت، پلیمر

سلیمان حسین زاده

85

 

33837501

 

عضو علمی

دکتر سیامک فلاحی

86

 

33869363

 

میر گروه رشته شیمی

دکتر فرزین مرندی

87

سایر

دورنویس

شماره مستقیم

شماره داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

33859909

---

---

مهد کودک

88

 

33863214

---

سراریداری

سیاوش بشاش

89

 

33829309

---

---

استانداری خط دولت

90

 

33824513

---

---

دفتر مشاوره

91

 

33865672

---

---

بوفه

92

 

33829573

---

---

فروشگاه

93

 

33865674

---

---

مجازی

94

روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر