كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
هشتمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاههای پیام نور سراسر کشور در رشته های ووشو – کاراته – کشتی آزاد و فرنگی و بسکتبال 3*3 در نیمه اول اسفند ماه 96

به اطلاع دانشجویان می رساند هشتمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاههای پیام نور سراسر کشور در رشته های ووشو کاراته کشتی آزاد و فرنگی و بسکتبال 3*3 در نیمه اول اسفند ماه 96 به میزبانی استان خوزستان برگزار خواهد شد . لذا به منظور برنامه ریزی و انتخاب تیم منتخب استان جهت شرکت در المپیاد مذکور مستدعی است دانشجویان ورزشکاری که تمایل دارند در این المپیاد شرکت نمایند نسبت به تحویل مشخصات خود که دارای حکم قهرمانی استانی یا کشوری میباشند تا تاریخ 30/11/96 به مسئول تربیت بدنی سرکار خانم حیدری مراجعه نمایند.

1-     ووشو  2- کاراته (سبک کنترلی)  3 بسکتبال 3*3    4- کشتی آزاد و فرنگی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر