كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
برگزاری دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال با رویکرد حمایت از کسب و کار ایرانی 7 اسفند 96

برگزاری دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال با رویکرد حمایت از کسب و کار ایرانی دردانشگاه پیام نور استان البرز – مرکزکرج در تاریخ 7 اسفند ماه سال جاری

سایت همایش:conference.pnu.ac.ir/Alborz-business  آخرین تاریخ ارسال مقالات : 2 اسفند ماه 96

تاریخ برگزاری همایش : 7 اسفند ماه 96

محل برگزاری همایش: دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج- تالار آیت الله طالقانی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر