كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
اطلاعیه خیلی فوری درس آشنایی با زبان ترکمن

اطلاعیه خیلی فوری درس آشنایی با زبان ترکمن

 

دانشجویانی که درس آشنایی با زبان ترکمنی با کد رشته 121241101 را انتخاب نموده اند هرچه سریعتر به کارشناس رشته خود مراجعه نمایند

 

روابط عمومی دانشگاه پیام نور ارومیه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر