كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
اطلاعیه ویژه اساتید و دانشجویان

به استحضار می رساند عده ای از دانشجویانی که از طریق کاربر ارشد دانشگاه برایشان انتخاب واحد گردیده است اسامی آنها در لیست حضور و غیاب در کلاس و میان ترم اساتید محترم قابل مشاهده نمی باشد ولی دانشجو درس را انتخاب واحد نموده که قبل از امتحانات پایان ترم در لیست قابل مشاهده می باشد لذا دانشجویی اگر انتخاب واحدش توسط کاربر ارشد مرکز صورت گرفته به استاد خود اطلاع رسانی نماید تا دستی در لیست حضور و غیاب و میان ترم قید گردد. و اساتید محترم هم همکاری های لازم را مبذول نمایند

 

با تشکر روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر