كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
سامانه اداره کل امور دانشجویان بخش مشاوره در زمینه های مختلف شغلی، شخصیتی، ازدواج و خانوادگی

اطلاعیه

 

سامانه اداره کل امور دانشجویان  بخش مشاوره در زمینه های مختلف شغلی، شخصیتی، ازدواج و خانوادگی خدمات مشاوره ای و روان درمانی به  دانشجویان، ارائه می‌دهد.

دانشجویان متقاضی می توانند از طریق آدرس زیر به سامانه مراجعه و با ثبت درخواست خود و با دریافت شماره پیگیری پاسخ را دریافت نمایند.

 

 

 

http://stud.pnu.ac.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر