كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
آغاز ثبت نام بیست و دومین دوره جشنواره سراسری قران و عترت دانشگاه پیام نور

احتراماً با عنایت به آغاز ثبت نام بیست و دومین دوره جشنواره سراسری قران و عترت دانشگاه پیام نور و با توجه به اهمیت مشارکت دانشجویان در این جشنواره که بعنوان شاخص ترین فعالیت فرهنگی دا نشگاه پیام نورمحسوب میشود ، شایسته است اطلاع رسانی از طریق کانونهای قرآن و عترت و روابط عمومی دانشگاه به دانشجویان عزیز جهت شرکت در بخش های متنوع این جشنواره ( کتبی- شفاهی- هنری فن آوری- ادبی و پژوهشی)  بعمل آید. در این راستا پیشنهاد میشود با نصب بنر در محوطه دانشگاه و بکارگیری ظرفیت  شبکه های مجازی و اطلاع رسانی از طریق سایت دانشگاه، نسبت به ترغیب دانشجویان جهت مشارکت بیشتر اقدام مقتضی به عمل آید.

آدرس سایت ثبت نام  http://quran.pnu.ac.ir   :

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر