كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
اطلاعیه فوری درخصوص ارزشیابی و نظرخواهی از دانشجویان درخصوص نحوه تدریس اساتید از تاریخ 28/02/97 الی 05/03/97

     اطلاعیه فوری درخصوص ارزشیابی و نظرخواهی از دانشجویان درخصوص نحوه تدریس اساتید از تاریخ 28/02/97 الی 05/03/97

 

 با سلام و احترام،

  به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با توجه به اهمیت ارزشیابی اساتید در سیستم گلستان در راستای اجرای بند 2 ماده  2 آیین نامه ارتقاء اعضای محترم هیأت علمی، دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور در نظر دارد کیفیت تدریس اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی97- 96 را از طریق نظرخواهی از دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 28/01/1397 لغایت 05/03/1397 ارزیابی نماید. لذا دانشجویان با ورود به سیستم گلستان طبق فایل آموزشی نسبت به ارزشیابی اساتید اقدام نمایند

* دانشجویانی مجاز به ارزشیابی استاد هستند که گزینه بله را برای حضور در کلاس درس آن استاد انتخاب کرده باشند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر