كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی و دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی و دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه
مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی و دانشگاه پیام نور مرکز ارومیهدکتر کامران جباری با حکم رئیس سازمان مرکزی دانشگاه به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی و مرکز ارومیه منصوب شدبه گزارش روابط عمومی طی مراسمی با حضور دکتر کریمی  معاون پژوهش و فناوری و دکتر معصومی رئیس دبیرخانه منطقه 3 دانشگاه و همچنین با حضور روسای مراکز و واحدها اساتید و کارکنان و مسئولین استانی دکتر کامران جباری به سمت سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان آدربایجان غربی و مرکز ارومیه منصوب شد.شایان ذکر در سوابق مدیریتی  سرپرست جدید استان معاونت دانشگاه پیام نور استان ،مدیریت نظارت و ارزیابی استان ریاست دانشگاه فرهنگیان ارومیه معاونت دانشگاه پیام نور مرکز میاندواب دیده می شود.دکتر جباری با مرتبه علمی استاد یاری فارغ التحصیل رشته علوم تربیتی از دانشگاه تربیت مدرس تهران می باشد.در پایان از زحمات دکتر عاشری رییس سابق استان و دکتر حسین زاده رییس مرکز ارومیه قدردانی بعمل آمد و طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی سازمان سکان هدایت دانشگاه پیام نور استان و ارومیه به دستان دکتر کامران جباری سپرده شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر