كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
اطلاعیه تغییر زمان برگزاری مسابقات قرآن و عترت در بخش معارفی

احتراما به اطلاع می رساند زمان برگزاری مسابقات قرآن و عترت در بخش معارفی ( کتبی ) از چهارم مهر به 15 مهرماه،تغییر کرده است

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر