كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
اطلاعیه درخصوص معافیت تحصیلی و آئین نامه های نظام وظیفه ویژه دانشجویان پسر

 قابل توجه دانشجویان پسر :

 

جلسه توجیهی درخصوص معافیت تحصیلی و سایر آئین نامه های مربوط به نظام وظیفه با حضور مسئولین نظام وظیفه استان روز چهارشنبه 18/07/97 ساعت 10 الی 12 سالن اجتماعات دانشگاه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر